Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

www.zoldebed.farm

Üdvözöljük a Házikó Farm Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.zoldebed.farm weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.
Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik.

1. A SZOLGÁLTATÓ

Név:                 Házikó Farm Kft.
Székhely:             1071 Budapest, Dembinszky utca 32.       
Elektronikus levélcím:     info@haziko.farm
Telefonszám:            +36 20 513 1323
Adószám:             25074145-2-42          
Cégjegyzékszám:       01-09-198219
Nyilvántartó cégbíróság:    Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Élelmiszer forgalomba hozatali engedély:    Pest Megyei Kormányhivatal, Járási Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Hivatal, PE-06I/2/497-3/2015.
Tárhely szolgáltató:    Mentha Hosting Kft. (1213 Budapest, Kórus utca 11., info@mentha.hu)

2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, JOGI JELLEGE

Felhasználó a megrendelés során a jelölőnégyzet segítségével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja jelen ÁSZF-ben meghatározott valamennyi szerződési feltételt.
Amennyiben Felhasználó megrendeli Honlapon található szolgáltatást, úgy Felhasználó és Szolgáltató között elektronikus úton – azaz nem írásban kötött – magyar nyelvű adásvételi szerződés jön létre. A szerződés nem kerül rögzítésre és iktatásra, nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
A szerződés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) szerinti információs táradalommal összefüggő szolgáltatás igénybe vételére irányuló szerződésnek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVI. Fejezete (a továbbiakban: Ptk) szerint kötött szerződésnek minősül. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozik, tekintettel annak 2. § l) pontjára.

3. A SZERZŐDÉSKÖTÉS TECHNIKAI LÉPÉSEI

3.1. Megrendelés

A megrendelő felület a szintén a Házikó Farm Kft. által üzemeltetett, www.haziko.farm weboldalról a Zöld Ebéd menüpontból, Rendelnék zöld ebédet gombra kattintva a Rendelni szeretnék, illetve a Zöld Ebédet szeretnék a Házikótól ikonokon keresztül érhető el. 
A megrendelő felületen az adott heti és a jövő heti menü látszik. Az adott heti étlapról lehetséges a termékek választása a termék melletti négyzetbe beírt darabszám megadásával, legalább napi bruttó 1250 Ft értékben. Rendelést leadni az adott napot megelőző munkanap 11:00 óráig lehet, egyszerre egy vagy több napra is. Nem rendelhető meg a termék, ha darabszáma nullára csökkent.
1. lépés: Ételek, italok és kiegészítő termékek, illetve a rendelés napjának kiválasztása 
2. lépés: Belépés, vagy a Regisztráció nélkül szeretnék rendelni hivatkozásra lépve a szállítási cím, számlázási adatok és a megrendelő adatainak megadása;
3. lépés: A megrendelés jóváhagyása
4. lépés: Online bankkártyás fizetés

3.2. Regisztráció

A szolgáltatás megrendelése előtt Felhasználónak lehetősége van regisztrációra. A regisztrációs felület a Belépés menüpont Még nem regisztráltál? gombról, illetve a megrendelés folyamatának 2. lépésénél érhető el.
Regisztráció az e-mail cím és jelszó megadásával történik a Regisztráció gomb megnyomásával. A megadott e-mail címre visszaigazoló levél érkezik, az abban szereplő linkre kattintva 24 órán belül tudja Felhasználó visszaigazolni a regisztrációt. Azt követően az igény az adatbázisból törlésre kerül.  
Regisztrált Felhasználó a megadott e-mail címmel és jelszó megadásával a Belépés gombra kattintva tudja megrendelni a szolgáltatást.

3.3. Felhasználó adatainak megadása

A megrendelés második lépéseként Felhasználó megadja a következő adatokat:
a)    Szállítási adatok: irányítószám (csak az V, VI és VII kerületek irányítószámai választhatók ki), város, közterület, házszám, egyéb;
b)    Számlázási adatok: név, e-mail, cím (irányítószám, város, közterület, házszám), egyéb, adószám (magánszemély esetében nem kötelező);
c)    Személyes adatok: név, e-mail, telefonszám.
Szállítási adatok az adatbázisban szereplő cég kiválasztásával is megadhatók.
A megjegyzés rovatba Felhasználó feltüntetheti az egyéb, szállításhoz szükséges információkat.
Regisztrált felhasználók esetében a megadott adatok mentésre kerülnek. 

3.4. Megrendelés jóváhagyása

A megrendelés jóváhagyása előtt Felhasználó megrendelésének adatai összefoglalásra kerülnek. 
Felhasználó az Összesítés felületen adatainak leellenőrzését követően rendelheti meg a szolgáltatást a Megrendelés és fizetés gomb megnyomásával.
Az Összesítés oldalon Felhasználónak lehetősége van az adatbeviteli hibák azonosítására és a Vissza gomb megnyomásával a kijavítására.  

3.5. Fizetés

Felhasználó a következő fizetési módok közül választhat:
a)    Barion tárca
b)    Bankkártya
A Kényelmesen fizetek, illetve Fizetek gombok megnyomásával a rendelése megérkezik Szolgáltatóhoz, amelyet haladéktalanul visszaigazol e-mailben Felhasználó részére.
Amennyiben a visszaigazoló e-mail 48 órán belül nem érkezik meg, Felhasználó mentesül a szerződéses kötelezettség alól.

4. A SZERZŐDÉS TARTALMA ÉS TELJESÍTÉSE

4.1. Szerződés tárgya

Szolgáltató részéről Felhasználó által kiválasztott termékek (étel, ital, kiegészítő termékek) kerülnek házhoz szállításra, Felhasználó megrendelésének megfelelően, Felhasználó által megjelölt szállítási címre, az előre megjelölt kiszállítási napokon.
Az egyes termékek részletes leírását, tulajdonságait Honlap tartalmazza. Ezen túlmenően, Szolgáltató a fentebb részletezett elérhetőségein is tájékoztatást ad.
Honlapon megjelenített képek illusztrációként szerepelnek, így eltérhetnek a valóságostól. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges eltérésekért.

4.2. Vételár

A megrendelt darabszámú megrendelésre vonatkozóan megjelenített ár magyar forint pénznemben meghatározott bruttó ár, azaz tartalmazza a jogszabályban előírt általános forgalmi adót (áfát), valamint a csomagolási költséget, illetve a házhozszállítás díját is.
A szolgáltatás ellenértékén kívül Felhasználót más fizetési kötelezettség nem terheli.

4.3. Teljesítés

A Szolgáltató köteles az adott darabszámú megrendelést Felhasználónak átadni, a Felhasználó pedig az adott darab számú megrendelést átvenni.
A megrendelés házhozszállítás útján, a megfelelő csomagolásban kerül megküldésre futár útján Felhasználónak, a megrendelés során megadott szállítási címre. A megrendelés átvétele a szállítási napokon, 10.30 és 11:45 óra között lehetséges.
Amennyiben Felhasználó nem tartózkodik a megjelölt időintervallumban a szállítási címen, nem elérhető a megadott telefonszámon és nem jelölt meg valamilyen más személyt vagy helyszínt az átadásra, úgy a megrendelése visszakerül Szolgáltatóhoz.

5. AZ ELÁLLÁS

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. § l) pontja, valamint 29. § (1) bekezdés d) pontja (romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termék) értelmében Felhasználó elállásra nem jogosult.

6. PANASZKEZELÉS

A termékkel vagy Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói panaszát szóban vagy írásban közölheti Szolgáltatóval a fenti elérhetőségek bármelyikén.
Felhasználó szóbeli panaszát Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel. Írásbeli panaszt, illetve a jegyzőkönyvezett panaszt Szolgáltató annak beérkezését/felvételét követő 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató megindokolja. 

7. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben az esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, Felhasználónak az alábbi jogérvényesítési lehetőségei vannak:

7.1. Panasztétel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál

Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. 

7.2. Békéltető testület

A termékek minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara) mellett működő békéltető testületnél.

7.3. Bírósági eljárás

Amennyiben a fogyasztói jogvitából származó követelést Felhasználó bíróság előtt kívánja érvényesíteni, erre polgári eljárás keretében van lehetősége a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Jelen ÁSZF 2016. május 1. napjától annak visszavonásáig érvényes. 

Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek letölthető ide kattintva.

Házikó Farm Kft.
Szolgáltató

info@haziko.farm
+36 20 513 13 23